Lider Koçluğu

Lider koçluğu, grup müdürü, ülke müdürü, direktör, genel müdür yardımcısı gibi kariyerinin ileri aşamasındaki her meslekten profesyoneller ve lider adayları için onları birileri seviyeye hazırlayacak bir koçluk programıdır.

Lider koçluğu alan kişinin karakter özellikleri, liderlik davranışı, mevcut rol ve sorumluluklar değerlendirilir. Yetkinlik değerlendirmesi yapılır.Kurum içinde yapılan değerlendirme ve performans ölçümü raporları,iş arkadaşları, eşdeş ve diğer paydaşlardan alınan yazılı- sözlü geri bildirimler değerlendirilir.

Hedef performans ve davranışların belirlenmesi için mevcut yaklaşım davranış ve liderlik tarzı ve performans üzerindeki etkileri, değiştirilmesi gereken davranışlar, güçlü yönler ve gelişim alanları üzerinde çalışılır.

Vizyon yaratma, karar verme, etkin takım oluşturma, çatışmaları yönetme, geri bildirim verme gibi hedeflenen lider davranışı ve yetkinlikleri belirlenir.

Aşağıdaki araçlar kullanılarak yetkinlik ve davranış değişimi üzerinde çalışılır.

 • Rol oyunları ve simülasyonlar
 • Liderlik videoları izleyip değerlendirerek etkin davranışları gözlemleme ve uyarlama
 • Aylık eylem planı hazırlanması
 • Gerçek hayat vakaları üzerinde yapılacak çalışmalar
 • Çözümleme ve geri bildirimler

Değişimin kalıcı olması için koç ve danışman iki haftada bir takip konuşmaları ile değişen davranışların nasıl pekişeceğini ve kalıcı olması için gerekli yaklaşımları konuşurlar.

Lider koçluğu programının nitelikleri şunlardır:

 • İdeal lider yaklaşımının belirlenmesi
 • Profesyonel yaklaşım ve liderlik becerilerinin değerlendirilmesi
 • Kendine dışarıdan, objektif şekilde bakabilmek; davranışlarının sonuçları ile ilgili farkındalık kazanmak
 • Gelişimi anlamak ve sahiplenmek
 • Kritik Lider yetkinliklerini geliştirmek üzerinde bilimsel tekniklerle çalışmak
 • Aylık “Lider Davranışı Eylem Planı” hazırlamak ve uygulamak
 • Eylem Planı üzerinden haftalık geri bildirim alınması

Lider koçluğu alan profesyonellerin aşağıdakileri yapabilir hale gelmesi amaçlanır:

 • Değişim ihtiyacını ve yöntemini anlamak, gelişim odağı kazanmak
 • Kendi liderlik tarzını yeniden tasarlamak ve davranışlarını buna uyarlamak
 • Güçlü yönler ve gelişim alanlarının belirlemek
 • Yetkinlik analizi ve değerlendirmesi yapmak
 • Koç ile yetkinlik bazında gerçek vaka analizi ve değerlendirmesi yapmak, geri ve ileri bildirim almak
 • Hedeflenen davranış ve yaklaşımları iş ortamında deneyimleyerek alınan sonuçları değerlendirmek

Ürün Adı
Süreç
Fiyat
(K.D.V. Dahildir)
Lider Koçluğu
50 dk’lık 6 seans
4.800 TL