Değerlendirme Araçları

Harrison Assessments, sektöründe en güvenilir ve doğru ölçme ve değerlendirme araçlarını temin eden önde gelen şirketlerden biridir. Dr. Dan Harrison (Ph.D-Organizasyonel Psikoloji), Harrison Assessments’ın kurucusu, CEO’su ve Harrison Assessments’da kullanılan Paradoks Teknolojisinin yaratıcısıdır. Matematik, Kişilik Teorisi, Psikolojik Danışmanlık ve Organizasyonel Psikoloji gibi değişik alanlarda yaptığı bilimsel ve uygulamalı çalışmalar, ölçme ve değerlendirme metodolojisine özgün ve çok özel katkılar sağlamıştır.

Harrison Assessment System (HAS), online ve iş odaklı bir araçtır. SmartQuestionnaire™ ile, kişilerin ilgi alanları, çevre ve ilişki eğilimleri ve iş tercihleri kapsamlı olarak analiz edilir. Cevaplaması yalnızca 30 dakika süren anket sonucunda 175 davranış özelliği ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Anket bir çok dile uyarlanmıştır ve 20 + ülkede seçkin kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Kullanılan Talent Readiness System sayesinde, bireylere kariyer planlama aracı sağlayarak, kişilerin yapabilecekleri işleri uygunluk derecesine göre belirlemelerini sağlar.

Talent Development Solutions aracı; Yetenek Geliştirme Çözümleri ile çalışan gelişim haritası ve bağlılık faktörlerinin ortaya çıkmasını sağlar.

Harrison değerlendirme araçları Harrison uzaktan çalışma yetkinlikleri: Uzaktan Çalışma Yetkinlikleri, çalışanların üretken olmalarını ve uzaktan çalışırken etkili iletişim kurmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu iki yetkinliğin her biri, kişiyi uzaktan çalışmaya ilişkin çeşitli özelliklerle karşılaştırır.

Harrison uzaktan liderlik yetkinlikleri: Uzaktan Liderlik Yetkinlikleri, liderlerin uzaktan çalışan çalışanları ile etkili bir şekilde iletişim kurmalarına ve üretken kalmalarını sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu iki yetkinliğin her biri, kişiyi uzaktan çalışanlarla iletişim kurmaya ilişkin çeşitli özelliklerle karşılaştırır.

Harrison en güçlü yönleriniz: Bu rapor bireylerin güçlü yanlarını tam olarak anlamalarını sağlayarak bu yetenekleri kariyerlerini ilerletmekte kullanmalarına izin verir.

Harrison özellikler tanımlar ve paradoks grafik: Bu rapor güçlü özellikleri analiz eder ve hangilerinin gizli engeller barındırdığını ortaya koyar. Spesifik engelleri belirler ve bunları güçlü yanlara çevirmek için gerekli rehberliği sunar.Bireyin normal davranışları ve stres altındaki davranışlarına ilişkin derinlemesine bir farkındalık sunar.

Harrison motivasyon faktörleri: Bu rapor, bir çalışanın veya işe alınması düşünülen bir kişinin bağlılığını artırmaya yardımcı olacak kolay anlaşılır grafikler ve açıklamalar sunar. Çalışan ve işverenlerin karşılıklı beklentileri karşılamak için etkin bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Yalnızca maddi mükafata odaklanmak yerine çok çeşitli motivasyon kaynaklarını da dikkate almayı sağlamış olur.

Harrison kariyer seçenekleri: Bu rapor, bireyin son derece uygun ve tatmin edici bir kariyer alanı bulma veya geçiş yapma sürecine rehberlik eder. 6500’den fazla meslekten oluşan geniş bir listeden kişinin en çok keyif alacağı kariyer alanlarını tespit eder. İş performansına ilişkin kapsamlı araştırmalara dayanarak uygunluk düzeyini ve başarı olasılığını belirler. Her bir kariyer alanının açıklamasının yanı sıra bu kariyere ilişkin eğitim gerekliliklerini de sunar. Bu son derece gelişmiş teknolojinin bireylerin yaşamlarında bir dönüşüm yarattığı sık sık bildirilmektedir.

Harrison kariyer gelişimi: Bu rapor, bireylerin daha tatmin edici ve başarılı bir kariyer elde etmesine yardımcı olur. Rapor, kariyer gelişimi için gerekli olan ve bireyin kişiliği ve tercihlerine dayalı temelbilgileri sunar.

Harrison kariyer memnuniyet analizi: Bu rapor, bireylerin belirli bir kariyerden neden hoşlanacaklarınıve/veya hoşlanmayacaklarını anlamalarına olanak verir. Bireyin kişiliğini ve tercihlerini, belirli bir kariyerde başarıyı desteklediği veya engellediği kanıtlanmış olan faktörlerle karşılaştırır.

Harrison pozisyona yönelik gelişim: Bu rapor, personelin performansını artıracak kilit davranışları hedefleyen bir personel gelişim planı sunar.

Harrison liderlik yetkinlikleri: Harrison Liderlik Yetkinlikleri, liderlerin genel kabul görmüş liderlik ilkelerine ilişkin kişisel farkındalıklarını daha yüksek bir seviyeye taşımalarına olanak verir. On farklı liderlik yetkinliğinin her biri, çok çeşitli başarı davranışlarının yanı sıra engellerini de saptayarak liderlerin kurum üzerindeki etkilerini daha iyi anlamalarını sağlar. Gelişen ve kıdemli lider olarak ayrı seviyelerde değerlendirme yapar.

Ürün Adı
Süreç
Fiyat
(K.D.V. Dahildir)
Harrison uzaktan liderlik yetkinlikleri
Online testin doldurulması, 30-45 dakika online geri bildirim seansı
650 TL
Harrison uzaktan çalışma yetkinlikleri
Online testin doldurulması, 30-45 dakika online geri bildirim seansı
650 TL
Harrison en güçlü yönleriniz
Online testin doldurulması, 30-45 dakika online geri bildirim seansı
350 TL
Harrison özellikler, tanımlar ve paradoks grafik
Online testin doldurulması, 30-45 dakika online geri bildirim seansı
1.000 TL
Harrison motivasyon faktörleri
Online testin doldurulması, 30-45 dakika online geri bildirim seansı
520 TL
Harrison kariyer seçenekleri
Online testin doldurulması, 30-45 dakika online geri bildirim seansı
520 TL
Harrison kariyer gelişimi
Online testin doldurulması, 30-45 dakika online geri bildirim seansı
450 TL
Harrison kariyer memnuniyet analizi
Online testin doldurulması, 30-45 dakika online geri bildirim seansı
450 TL
Harrison pozisyona yönelik gelişim
Online testin doldurulması, 30-45 dakika online geri bildirim seansı
520 TL
Harrison liderlik yetkinlikleri
Online testin doldurulması, 30-45 dakika online geri bildirim seansı
850 TL