ÖNCE “BEN” SONRA LİDER OLMAK

11.3.2021

Oya ERTAY

Liderlik konferanslarında sıkça ekiple nasıl iletişim kuracağınız, nasıl hedef takibi yapacağınız gibi konular tartışılır. Liderlik davranışı ve yaklaşımı önce kendimizle başlar: Kendine nasıl liderlik ediyorsun? 

Çevresindekiler bir lideri şu başlıklarla değerlendirirler:

 • Kendisi ile barışık mı?
 • Sinirli ve öfkeli mi, yoksa sakin mi?
 • Geçmişinden getirdiği çözemediği meseleler, yaralanmalar, kızgınlıklar var mı?
 • İşini ve hayatı seviyor mu, görev icabı mı çalışıyor?
 • Bu işi yapmaktaki veya bu şirkette çalışmaktaki motivasyonu ne?
 • Hayat amacı ne, kendine ve çevresine nasıl bir değer katmaya çalışıyor?
 • Çalışma tarzı ne?
 • Benimle nasıl iletişim kuruyor, iyi bir ekip olma şansımız kaç?
 • Beni anlayabilecek mi?

Bazen kendinizi kandırabiliriz ama birlikte yaşadığımız, her gün 8-10 saat aynı havayı ve ortamı soluduğumuz kişileri kandırmamız çok zordur. İçsel motivasyonumuzu, tutum ve etkileşim tarzımızı, neyi yapmak isteyip neyi istemediğimizi anlarlar. Yani Yunus Emre’nin dediği gibi kendi derininizdeki gerçek beni bulup onunla el sıkışmazsanız dış dünya ile başarılı ilişkiler kurmak da zorlaşıyor. Bu aşamada her bireyin şu becerileri edinmesi ve bunlarda ustalaşması gerekiyor:

 • Hedef koymak ve iş birliği yapmak: Benim yaptığım iş niye var, benden önceki ve sonraki süreç sahipleri benim performans ve iş sonuçlarımdan nasıl etkileniyor. Bu sadece benim hedefim mi, nerelerde birleşiyoruz, birbirimizi nasıl destekleriz?
 • İşi ve günü etkin şekilde planlamak
 • Organizasyon ve koordinasyon becerileri: Farklı kişi ve gruplar arasındaki iletişimi ve iş bölümünü planlamak, takip etmek, işlerin sonucunu kontrol etmek, raporlamak
 • Farklı seviyede ve karakterde kişi ve kuruluşlarla iletişim kurmak, etki yaratmak
 • Ortamda (organizasyonda )ne olup bittiğini iyi gözlemlemek, gündemi, açık ve gizli ajandayı anlamak. Buna organizasyonel okur yazarlık diyoruz.
 • Olumlu yaklaşım, pozitif düşünme ve her türlü zorlayıcı şart altında sonuca ulaşmaktan ve ekiple birlikte yo l almaktan vaz geçmemek, yılmamak. Ve güven yaratmak, bu kişi her durumda iyi iş çıkarır, doğrunun yanındadır, ilkeli davranır. 
   

Kendi eksenimizde bunu başardıktan sonra bir takımı yönetmeye aday olabiliriz.  Bu aşamada farklı yetkinliklere ihtiyaç duyarız. Artık sadece kendi işimiz değiş başka insanların yaptığı işin sonucundan ve performansından da sorumluyuz. 

 • Bunu başarmak için de yukarıdakilere ek olarak şu yetkinliklere sahip olmamız ya da geliştirmemiz beklenir:
 • Büyük resmi görmek + hedef koymak: Ekip olarak nereye gitmek istiyoruz, kim hangi alanda daha yetkin, hangi görevi kime vermeli
 • Ekip içi ilişkiler: Bu ekibi oluşturan kişiler kim, beklenti ve ihtiyaçları ne, çalışma tarzları ne
 • Nasıl etkili bir ekip oluruz: Yani ortak hedefi sahiplenmek ve bunun için birlikte çalışmak. Bu kişilik ve durumdaki kişiler en iyi sonuç için nasıl birlikte çalışırlar, birbirlerini anlamalarını ve desteklemelerini nasıl sağlarım. 
 • İkna ve müzakere + çatışma yönetimi: Kem ekip içinde, hem diğer iş birimleri ile farklı seviyelerde görüş, proje, iş, kaynak, vs alışverişinde bulunmak.  Kendi fikrini ve deneyimini tüm birimlerin başarısı için etkin şekilde kullanmak. Anlaşmazlıkları, çıkar çatışmalarını ve egoları yenmek.
 • Motivasyon: kendi iç motivasyonunuz kadar ekipteki kişilerin de nelerden motive olduğunu, neyi anlamlı bulduğunu, kendini işe ve ortama ait hissetmeleri için ne gerektiğini araştırmak ve bulmak gerekir.
   

Ve nihayetinde üçüncü aşamada tüm organizasyon ya da işletmenin liderlik sorumluluğunu almaya geliyor sıra. Bu aşamada şirketin ya da iş biriminin başarılı olması için hangi yetkinliklere ihtiyacımız var?

 • İlham vermek: Daha fazla sayıda, farklı uzmanlık alanlarından gelen bir grup insanı, profesyonelleri yönetmek için, güven uyandırmalı, onlara en iyiyi başarmak için ilham vermeli ve onları bunu yapmaları için desteklemek. 
 • Güçlü etki yaratmak: Özgüvenli ve net iletişim kurmak, ekibi makro hedefler etrafında birleştirmek, ekibe başarmaları için gerekli kaynakları  ve motivasyonu sağlamak
 • Değişimi yönetmek: İşi ve ekibi yapılandırmak, süreçleri etkin hale getirmek, daha iyiyi hedeflemek ve iyileştirmeler yapmak için değişimi öngörmek ve yönetmek. Değişim stratejisini belirlemek, ekibi geliştirmek, değişim için istek ve inanç yaratmak.
 • Paydaş ilişkilerini etkin yönetmek: Kurum içinde ve dışında, her seviyeden kişi ve kurum ile ticari, finansal ve stratejik olarak ilişkileri geliştirmek ve devam ettirmek. 
 • Strateji belirlemek, vizyon koymak ve uygulamak
   

İyi liderler kendi öz farkındalığı yüksek, sürekli gelişim döngüsü içinde yaşayan insanlar arasından çıkıyor. Kendine hedef koyuyor, gelişim için inisiyatif alıyor ve ilerliyor. Lider olmak emek, çaba ve farkındalık gerektiriyor.
 

 


Diğer Yazılarımız