Çalışma Hayatının Yeni Yetkinlikleri

17.8.2020

Emre Yıldırım

İş dünyası; dünyanın içinde bulunduğu değişen çevresel, ekonomik ve sosyal
faktörlerden etkilenip kendini değiştirme ve yenileme eğilimi gösteriyor.
Sektörün beklentileri farklılaştıkça iş başvurusu yapacak kişilerin de kendilerini bu beklentilere adapte etmesi, çeşitli yetkinlikler kazanması ve iş dünyasında bu yetkinliklerini aktif bir şekilde kullanabilmeleri bekleniyor. Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden biri olan McKinsey’nin Ocak ayında yayımladığı raporunda önümüzdeki 10 yıl içerisinde otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin ciddi bir biçimde önem kazanacağı; bu değişimin sonucu olarak da 2030 yılına kadar 7,6 milyon işin kaybolarak yeni işlere dönüşeceği ve 8,9 milyon yeni işin oluşabileceği öngörülüyor.

Gelecekte iş hayatında başarılı olmak için gereken yetkinlikleri 5 alt başlıkta
sıralayabiliriz:

 

• Yaratıcılık ve yenilikçi düşünme:

İnovasyonun oldukça önem kazandığı bir çağda yaşadığımız gerçeğini göz önüne aldığımızda yenilikçi düşünce ve yaratıcılık, iş dünyasının olmazsa olmazlarından. Gelişen teknolojiler var olanı daha ileriye götürmek için kalıpların dışında düşünme, yeni perspektifler edinme ve eldeki veriyi farklı boyutlarda analiz etme gibi yetkinlikler talep ediyor. Bu durumda yaratıcı ve yenilikçi düşünme, işin verimliliği ve sürekliliği için kritik bir nokta.

 

• Dijital alanda yetkinlikler:

Yapay zekanın da yükselişe geçmesiyle birlikte
dijital dünyanın günlük hayatımızda olduğu gibi iş hayatında da işlevsellik
kazanmayadevam edeceği su götürmez bir gerçek. Yeni bilgisayar
programlarını ve teknolojik cihazları kullanmayı öğrenmek iş veriminizi ve işinizin kalitesini arttıracak, zamanınızdan tasarruf sağlayacaktır.
Programlama, kodlama gibi ileri düzey yetkinlikler edinmeniz ise sizi diğer adaylardan öne çıkaracaktır.

 

• Sosyal iletişim becerileri:

 

İş ortamı yüksek iletişim becerileri gerektirir, çünkü çevreyle uyum içerisinde çalışma ve iş birliği yapma iş ortamındaki
verimliliği arttıran temel unsurlardandır. Özellikle takım çalışması gibi farklı seslerin yükseleceği durumlarda dinleme, eleştiriye açık olma, empati kurup karşındaki gibi düşünebilme, ortaya çıkan potansiyel sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilme ve ortamdaki dengeyi kurabilme, işin devamı ve en optimum şekilde sonuçlandırılabilmesi için kritik olan unsurların başında gelir.

 

• Sürekli öğrenme:

Hızlı değişen dünyaya ayak uydurabilmek ve güncel olanı takipedebilmek için merak ve sürekli öğrenme yetkinliğine sahip olmak şart. Hızlı modernleşme ve değişime ayak uydurup iş yapma modelinizi içinde
bulunduğunuz çağın gereksinimlerine göre şekillendirmek işinizi
kolaylaştıracaktır. Nitelikli öğrenme, eleştirel düşünme yetisiyle birleştirildiğinde işteki potansiyel problemleri önceden kavrama, hızlıca çözüm üretme ve farklı bakış açıları geliştirme noktalarında size yardımcı olacaktır.

 

• İnisiyatif alma:

İş ortamında girişimcilik ve inisiyatif alma, ortaya çıkan yeni iş fikirlerinin yürütülebilmesi için önemli bir elementtir. Sorumluluk alma işteki
dinamizmi yüksek tutar, işin hızlı ve sorunsuzca yürütebilmesini sağlar, çalışma
ortamını kolaylaştırır; bu anlamda sorumluluk alma yetkinliğinin iş dünyasında
başarınıza sağlayacağı katkı büyüktür.

Haydi siz de hiç vakit kaybetmeden kendinizde eksik kalan noktaları saptayıp bunların üzerinde
çalışmaya başlayın. Kendinize şimdi yaptığınız yatırımların meyvesini gelecekte mutlaka
alacaksınız!


Diğer Yazılarımız